Notificare privind lista Ordinelor Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în vigoare

(în ordinea cronologică a apariției)

 

1) Ordin M.F.P./A.N.R.M.A.P. nr.1517/9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Romania.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 iulie 2009.

 

2) Ordin nr. 107/2009, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009.

3) Ordin nr. 122/2009, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009.

 

            4) Ordin nr. 314/2010, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă.

            Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 701 din 20 octombrie 2010.

 

5) Ordin nr. 302/2011, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 415 din 14 iunie 2011.

 

6) Ordin nr. 313/2011, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cu privire la interpretarea anumitor dispoziții privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 464 din 1 iulie 2011.

 

7) Ordin nr. 509/2011, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare și selecție,    Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 687 din 28 septembrie 2011.

 

            8) Ordinul 553/2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 735 din 19 octombrie 2011.

 

9) Ordin nr. 136/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 250 din 13 aprilie 2012.

 

10) Ordin nr.166/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, privind constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achiziții Publice.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 315 din 11 mai 2012.

 

11) Ordin nr.138/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizare Achiziţiilor Publice, privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENĂ.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 324 din 14 mai 2012.

 

12) Ordin nr. 170/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind interpretarea art.691 din O.U.G. nr. 34/2006. Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 328 din 15 mai 2012.

 

13) Ordin nr. 171/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cu privire la clarificările ce vizează conținutul documentației de atribuire.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 328 din 15 mai 2012.

 

14) Ordinul comun nr.2266/Nr.335/2012  al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de “proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, “execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, “proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, “execuţie de depozit conform de deşeuri”.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 410 din 20 iunie 2012.

 

15) Ordinul comun  nr. 3240/373/2012 pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de “proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, “execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, “proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, “execuţie de depozit conform de deşeuri”.

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 610 din 24 august 2012.

 

16) Ordinul nr. 129/25.06.2013 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiil pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian

 

Sursa: anrmap.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>